Informatie omtrent zorg

Hier vindt u informatie over hoe de zorg binnen onze school georganiseerd is.

Anti-pestprotocol

Het anti-pestprotocol geeft de leerkrachten handreikingen om pestgedrag te voorkomen, signaleren en remediëren.

Meer lezen

Samenwerkings-verband RiBA

Onze school werkt samen met RiBA om gebruik te kunnen maken van specialisten.

Meer lezen

Zorgplan

Hoe is de zorg geregeld op obs De Overkant. In ons zorgplan vindt u het beleid omtrent de zorg voor onze leerlingen.

Meer lezen

School contactpersoon

Voor vragen aan het wijkteam is er een contactpersoon. Jeffrey Warnaar stelt zich voor.

Meer lezen

Partners

Naast RiBA werken wij nog samen met andere instanties. Deze partners kunt u hier vinden!

Meer lezen