Partners

Met onderstaande partners werken wij samen

CJG

Centrum voor jeugd & gezin

Wijkteam

Wijkteam Albrandswaard

MEE

MEE Rotterdam Rijnmond

Koers VO

Samenwerkingsverband Koers VO

RiBA

Samenwerkingsverband RiBA