OBS De Overkant en samenwerkingsverband RiBA

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband (swv) RiBA. Hierbij zijn bijna alle basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de regio aangesloten. Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is.

Onze school geeft basisondersteuning aan uw kind als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of rekenen. Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen,
ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris.

Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl