Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van obs Rhoon bestaat uit twee deelraden: een deelraad obs Portland en een deelraad obs De Overkant. De deelraad obs De Overkant bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school. Heeft u vragen aan de MR? U kunt de MR bereiken via mr@obsdeoverkant.nl.

Meer info.

MR leden 2019/2020

De deelraad bestaat momenteel uit 5 leden. Maurits Boot (voorzitter,  vader van Thijs groep 4), Mirjam Kroonen (secretaris, moeder van Joris groep 6 en Eline groep 4), Caspar van Leeuwen (vader van Milou groep 5 en Anouk groep 2), Lieneke Sybesma (leerkracht groep 3) en Leon Stolk (leerkracht groep 6/8).

Vergadering bijwonen?

Ouders zijn welkom om de vergadering bij te wonen. U bent dan toehoorder. Er kunnen punten zijn waarbij u verzocht wordt om de vergadering te verlaten in verband met de privacy of andere onderwerpen. Wilt u een vergadering bijwonen meldt u dan aan via mr@obsdeoverkant.nl.

Notulen

De notulen van de vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt de laatst vastgestelde notulen hier vinden.

Meer info

Jaarplanning MR

De vergaderpunten van de MR worden afgeleid van de jaarplanning, zodat zeker is dat alle nodige punten aan bod komen.

Meer info

Vergaderdata

De vergaderdata van de MR zijn hier te vinden.

Meer info