Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar u het niet mee eens bent. Welke stappen kunt u dan nemen en bij wie moet u daarvoor zijn?

Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school.

Mocht u niet weten tot wie u zich kunt wenden, kunt u ook de contactpersoon op school aanspreken. Op obs De Overkant is dit Leon Stolk. De contactpersoon lost uw probleem niet op, maar fungeert als wegwijzer en helpt u de juiste route te bewandelen. Mocht de klacht juist gericht zijn op de contactpersoon, kunt u contact opnemen met de directie.

Stichting OPO Albrandswaard beschikt ook over een extern vertrouwenspersoon. Het kan zijn dat de contactpersoon u doorverwijst. Voor de stichting is dit:

Pieter de Wit
p.dewit@onderwijsadvies.nl
0182-556499

De meeste klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze ligt ook ter inzage in de teamkamer.