Vijf voor twaalf:

Primair onderwijs verdient meer!

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.

 PO in Actie is een groep bestaande uit ruim 30.000 leerkrachten uit het primair onderwijs die een noodkreet laat horen: heb je hart voor onderwijs, maak je dan nu hard voor onderwijs! PO in Actie, vakbonden en de PO-Raad doen een oproep aan politici met hart voor onderwijs. Gezamenlijke actie is nodig, het is nu echt de hoogste tijd.
Niets doen is geen optie.
Om de problemen aan te pakken stellen deze partijen het volgende voor:

ZORG VOOR EEN EERLIJK SALARIS.
Het salaris voor een leerkracht in het PO ligt ruim onder dat van leraren in het voortgezet onderwijs (VO). Dit terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn.
De samenwerkende partijen eisen geld voor een eerlijk en een rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het VO.

ZORG VOOR MINDER WERKDRUK
Het ziekteverzuim in het PO is hoog en nog steeds stijgende. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog als in het basisonderwijs. Er wordt structureel overgewerkt. De hoge werkdruk is voelbaar bij een te groot deel van de leerkrachten en dit zal alleen maar groeien als we geen actie ondernemen.

Partijen eisen geld zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

Op initiatief van PO in Actie hebben de vakbonden, AOb, CNV-onderwijs, FvOv, AVS en de werkgeversorganisatie PO-Raad samen met PO in Actie een PO-front gevormd. Zij trekken samen op om deze doelen te behalen. Samen oefenen we druk uit op de politiek om in het regeerakkoord te formuleren wat noodzakelijk is: middelen voor een eerlijke salariëring en minder werkdruk.

Wanneer bovenstaande doelen en middelen niet afdoende in het regeerakkoord worden opgenomen, peilen alle bij dit manifest betrokken organisaties de actiebereidheid onder hun leden. Het is namelijk vijf voor twaalf.

bron: https://www.poinactie.nl/manifest/