Informatie omtrent zorg

Hier vindt u informatie over hoe de zorg binnen onze school georganiseerd is.

Anti-pestprotocol

Het anti-pestprotocol geeft de leerkrachten handreikingen om pestgedrag te voorkomen, signaleren en remediëren.

Meer lezen

Samenwerkings-verband RiBA

Onze school werkt samen met RiBA om gebruik te kunnen maken van specialisten.

Meer lezen

Partners

Naast RiBA werken wij nog samen met andere instanties. Deze partners kunt u hier vinden!

Meer lezen

School contactpersoon

Voor vragen aan het wijkteam is er een contactpersoon. Dennis Sikking stelt zich voor.

Meer lezen